icons@scarfindia.org

National Faculty

Home / National Faculty

Ajay Chauhan
Anuradha Sovani
Arthur Rukundo
B.N. Gangadhar
Daisy Singala
E.S. Krishnamoorthy
G Prasad Rao
G.Venkatasubramanian
Gujarat Govt. respresentative
Hamid Dhabolkar
Jagadisha Thirthalli
Janki Patel
K S Jacob
Kareen Mathias
Kotteswara Rao
Lakshmi Venkataraman
Manoj Kumar
Mohan Raj
Mushtaq Margoob
Prabha Chandra
R Padmavati
Rahul Shidhaye
Ramesh Adhikari
Rishikesh Behere
Roy Abraham Kallivayalil
Sandeep Grover
Santhosh Loganathan
Siham Sikander
Smita Deshpande
Soumitra Pathare
Sri Vidya Iyer
Sudipto Chatterjee
Surendra Sherchan
Suresh Sankarasubbaiyan
Victoria De Menil
Vikram Patel